[masp]4942355108894 [/masp] [giaban]60,000đ[/giaban] [giacu]70,000đ[/giacu] [chitiet]Trà túi lọc Ceylon 50g
Điện thoại tư vấn & đặt mua sản phẩm 0948.228.228

[/chitiet]